TECC refresh

Problémem všech znalostí a dovedností, pokud se netrénují a nepraktikují dostatečně často, je, že se vytrácejí. Hlavní náplní tohoto kurzu je tedy opakování získaných znalostí z předchozích dvou kurzů. Czech association of Combat medics (CACM) doporučuje účast na opakovacím kurzu jednou za rok.

TÉMATA KURZU:

  • zopakování algoritmického postupu z předchozích kurzů
  • novinky v doporučených postupech pro systém TECC
  • procvičování modelových situací

SPECIFIKACE:

  • 1 denní kurz (8 hodin)
  • Minimální počet účastníků 8
  • Maximální počet účastníků 16

Každý účastník kurzu obdrží:

  • Certifikát o účasti

Potřebné vybavení:

  • Psací potřeby
  • Vhodné oblečení umožňující praktický výcvik první pomoci