O nás

Lektorský tým společnosti RESCUE4YOU s.r.o. je tvořen výhradně profesionály, kteří mají reálné zkušenosti s poskytováním neodkladné přednemocniční zdravotnické péče v extrémních podmínkách, kde byli při záchraně lidských životů limitováni nejrůznějšími negativními faktory, například samotnou taktickou situací, časem, zdravotnickým materiálem a prostředky, prostředím, světelnými a klimatickými podmínkami, které velice silně ovlivňují samotný průběh záchrany lidského života.

Elementárním cílem každého z námi nabízených kurzů je poskytnout účastníkům nezbytné penzum teoretických informací, ale hlavní důraz je zaměřen a kladen na osvojení si celé škály praktických dovedností, které všem účastníkům mohou pomoci ve vypjatých situacích zachovat si chladnou hlavu a vážně zraněným zachránit život.