TECC II

Navazující kurz na první úroveň systému  ošetřování v taktickém prostředí. V pokračování kurzu si účastník osvojí další techniky záchrany a stabilizace životních funkcí, v případě, že pomoc civilních složek Integrovaného záchranného systému je nemožná, nebo nedostupná. Zároveň se v pokročilém kurzu účastník naučí řešit statisticky nejběžnější krizové situace v městské aglomeraci a civilním prostředí obecně a bude mít možnost řešit, jako první reagující osoba, automobilovou nehodu. S pomocí ostatních kurzantů si vyzkouší i práci v týmu.

TÉMATA KURZU:

 • Zopakování algoritmického postupu z předchozího kurzu
 • Řešení abdominálního poranění s vyhřeznutím střevních kliček
 • Fixace a imobilizace zlomenin
 • Zhodnocení a ošetření popálenin
 • Provádění KPR za pomoci automatického externího defibrilátoru (AED)
 • Fixace krční páteře a celková imobilizace pacienta
 • Obvazové techniky

SPECIFIKACE:

 • 2 denní kurz (16 hodin)
 • Minimální počet účastníků 8
 • Maximální počet účastníků 16

Každý účastník kurzu obdrží:

 • Certifikát o účasti

Potřebné vybavení:

 • Psací potřeby
 • Vhodné oblečení umožňující praktický výcvik první pomoci