TECC I

Umět EFEKTIVNĚ poskytnout první pomoc vážně zraněnému by měla být dovednost každého z nás. U Amerických ozbrojených složek, kde je riziko vzniku závažných poranění vysoké, vznikl koncept jak poskytnout rychle a efektivně první pomoc a řešit závažná poranění. Systém Tactical Emergency Casualty Care (TECC) je efektivní a jednoduchý algoritmický koncept. Tento systém je námi upraven a je zcela vhodný také pro širokou veřejnost v mezích České legislativy. Pod dohledem kvalifikovaných instruktorů se zkušenostmi ze zahraničních kurzů a válečných oblastí, se účastník kurzu naučí základním dovednostem v řešení kritických stavů. Osvojí si dovednosti, které mu umožní jako první reagující osobě na místě mimořádné události, ošetřit vážně raněného pacienta v přednemocničním, taktickém prostředí.

TÉMATA KURZU:

 • Aplikace principů a postupů vojenského systému (TCCC) na civilní prostředí (TECC)
 • Život ohrožující stavy – zhodnocení stavu zraněného
 • Principy správného postupu a rozhodování se v krizové situaci
 • Masivní krvácení a způsoby jeho řešení/zastavení
 • Kontrola masivního krvácení
 • Zjištění stavu vědomí
 • Zajištění dýchacích cest
 • Dýchání
 • Terapie šoku
 • Procvičování modelových situací
 • Poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky
 • Seznámení s aktuálním moderním materiálovým vybavením a doporučení obsahu lékárničky/balíčku první pomoci

SPECIFIKACE:

 • 2 denní kurz (16 hodin)
 • Minimální počet účastníků 8
 • Maximální počet účastníků 16

Každý účastník kurzu obdrží:

 • Písemný přehled nejdůležitějších zásad a postupů první pomoci
 • Certifikát o účasti

Potřebné vybavení:

 • Psací potřeby
 • Vhodné oblečení umožňující praktický výcvik první pomoci