TCCC I

Tactical combat casualty care (TCCC) je systém výcviku vojenského personálu Americké armády. Zaměřuje se na nejčastější příčiny úmrtí na bojišti. V průběhu let vznikl algoritmus pro poskytování péče pro kriticky raněné trauma pacienty, který se neustále vyvíjí již od roku 1996. Tento systém má jasně definované priority při poskytování péče v prostředí, které je pro raněného i ošetřujícího nepřátelské. Jelikož 25% úmrtí na bojištích je preventebilní, algoritmus systému TCCC je sestaven tak, aby řešil v maximální možné míře příčiny těchto ztrát. V současné době je systém TCCC využíván většinou armád NATO a také významným počtem zásahových policejních jednotek po celém světě.

TÉMATA KURZU:

 • Aplikace principů a postupů vojenského systému (TCCC)
 • Život ohrožující stavy – zhodnocení stavu zraněného
 • Masivní krvácení a způsoby jeho řešení/zastavení
 • Kontrola masivního krvácení
 • Zjištění stavu vědomí
 • Zajištění dýchacích cest
 • Dýchání
 • Řešení tenzního pneumotoraxu pomocí dekomprese hrudníku
 • Terapie šoku
 • Procvičování modelových situací
 • Poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky
 • Seznámení s aktuálním moderním materiálovým vybavením a doporučení obsahu lékárničky/balíčku první pomoci

SPECIFIKACE:

 • 2 denní kurz (16 hodin)
 • Minimální počet účastníků 8
 • Maximální počet účastníků 16

Každý účastník kurzu obdrží:

 • Certifikát o účasti

Potřebné vybavení:

 • Psací potřeby
 • Vhodné oblečení umožňující praktický výcvik první pomoci