RESCUE 4 YOU

RESCUE4YOU, s.r.o. nabízí pod edukační platformou TacMed.cz kurzy první pomoci pod vedením našeho zkušeného lektorského týmu, který je tvořen výhradně profesionály, kteří mají reálné zkušenosti s poskytováním přednemocniční neodkladné péče v extrémních podmínkách.

Nabízíme kurzy, které jsou určené pro širokou laickou veřejnost, tak i pro profesionály. Veškeré námi poskytované kurzy jsou v souladu s platnou a aktuální metodikou péče dle protokolů TCCC/TECC. Účastníci kurzu si osvojí veškeré nezbytné teoretické, ale především praktické dovednosti v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče zaměřené na záchranu traumatického pacienta, který by bez včasné a správné intervence první reagující osoby na místě incidentu měl malou, anebo žádnou šanci na přežití.

Naše kurzy první pomoci jsou rozděleny do různých edukačních úrovních, tak aby systém vzdělávání poskytoval jednoduchý a ucelený přehled nezbytných život zachraňujících úkonů. Jednotlivé úrovně kurzů na sebe navazují. Zároveň poskytujeme úzce specializované kurzy obsahově sestavené dle požadavků zákazníka.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nebo realizaci některého z námi nabízeného kurzu nás prosím kontaktujte na e-mailu: TacMed@rescue4you.cz  

Více informací naleznete na našich www stránkách: www.tacmed.cz / www.rescue4you.cz