CLS

Cílem kurzu je naučit účastníky poskytování základní a pokročilé neodkladné péče v polních podmínkách. Běžným zvykem v zahraničních armádách je využívání zdravotníka – Combat Life Savera (CLS), který se dostává do kontaktu se zraněným jako první. Jedná se o vojáka bez odborného zdravotnického vzdělání. I v armádě České republiky funguje kurz se zaměřením na rozpoznání a léčbu nejčastějších příčin úmrtí v bojových operacích, jehož podoby se mají případní zájemci možnost zúčastnit.

TÉMATA KURZU:

 • Zajistit dýchací cesty bez pomůcek a s pomůckami
 • Vyšetřit a provést život zachraňující výkony v oblasti hrudníku
 • Kanylace žilního řečiště a nitrokostní přístup
 • Základní úlevové polohy při úrazech
 • Fixace zlomenin improvizovanými prostředky a pomocí dlah
 • Vyšetření raněného dle zásad TCCC
 • Roztřídit raněné v případě hromadného postižení zdraví

SPECIFIKACE:

 • 5 denní kurz (40 hodin)
 • Minimální počet účastníků 8
 • Maximální počet účastníků 16

Každý účastník kurzu obdrží:

 • Certifikát o účasti

Potřebné vybavení:

 • Psací potřeby
 • Vhodné oblečení umožňující praktický výcvik první pomoci